Likvidace infekčního odpadu z nemocnic a zdravotnických zařízení

Odpady ze zdravotnických zařízení obsahují především infekční agens,toxické chemické látky, karcinogenní a genotoxické látky, nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky a také ostré předměty z těchto provozů. Tento infekční odpad může ohrozit na zdraví pacienty a zdravotnický personál, ale i externí pracovníky zajištující shromaždování, přepravu a odstraňování odpadů. Právě nakládání s odpady infekčními a toxickými, včetně odpadů ostrých, představuje velmi vysoké riziko. U ostrých kontaminovaných předmětů používaných ve zdravotnictví (injekční jehly, lancety, střepy ampulí, kanyly, čepele skalpelů) může dojít k bodnému nebo řeznému poranění a možnému přenosu infekčních onemocnění krví, protože tyto odpady jsou kontaminovány nejen bakteriemi, viry, plísněmi, parazity apod, ale i krví, močí, hnisem a dalšími tělními tekutinami.
Naše společnost Workstation a.s. likviduje a nakládá s infekčním odpadem dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Služba likvidace infekčního odpadu zahrnuje:

  • sběr a likvidaci infekčního odpadu

  • dopravu infekčního odpadu

  • evidenci odpadů v rámci elektronické evidence odpadů v modulu SEPNO

  • zpracování ročního hlášení

  • vedení průběžné evidence infekčního odpadu

  • poradenství

  • skartace dokumentů a dokladů dle zákona

  • zajištění certifikovaných mediboxů a pytlů na infekční odpad

K poptávce využijte náš poptávkový formulář nebo telefon 737 888 692

Cena za likvidaci infekčního odpadu se odvíjí od množství a druhu vyprodukovaného odpadu