LIKVIDACE JEHEL

Odpad resp. jehly pocházející z provozu tetovacích salonů patří do nebezpečných odpadů kat.č. 18 01 01, s kterým se musí nakládat a likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.. Jedná se o stejný odpad dle zákona jako je odpad ze zdravotnických zařízení. Po použití jehly je potřeba tuto žiletku vhodit do uzavřeného certifikovaného mediboxu (0,5-1,0L), který je odvezen naší společností k likvidaci, tento svoz infekčního odpadu by měl probíhat minimálně 1x měsíčně. S touto službou je spojeno i hlášení na kontrolní orgány ČR a evidence odpadu v programu ISPOP, kterou vykonáváme za Vás. O nic se nemusíte starat!

Služba likvidace jehel zahrnuje:

  • sběr a likvidaci infekčního odpadu

  • dopravu infekčního odpadu

  • evidenci odpadů v rámci elektronické evidence odpadů v modulu SEPNO

  • zpracování ročního hlášení

  • vedení průběžné evidence infekčního odpadu

  • poradenství

  • skartace dokumentů a dokladů dle zákona

  • zajištění certifikovaných mediboxů a pytlů na infekční odpad

K poptávce využijte náš poptávkový formulář nebo telefon 737 888 692

Cena za likvidaci infekčního odpadu se odvíjí od množství a druhu vyprodukovaného odpadu