Gastroodpad

Naše společnost zajišťuje svoz a odstranění gastro odpadu z hotelů, jídelen a restaurací v souladu s platnou legislativou. Dodáme Vám speciální sběrné nádoby a nastavíme Vám svozy odpadů dle Vašich individuálních požadavků.

Nabízíme:

  • poradenství v oblasti nakládání s odpady, vedení evidence odpadů

  • nádoby na odpad včetně jejich pravidelného mytí a dezinfekce

  • tvorbu ročního hlášení a hlášení pro statistický úřad ČR

  • čištění lapolů, odstranění jedlých tuků a olejů

Nabízené nádoby na gastro odpad dodáme na základě požadavků zákazníka, a to o objemu 30, 60, 80, 120 a 240 litrů. Odpadové nádoby jsou po každém svozu vyplachovány a dezinfikovány.

Naše společnost se snaží chovat ekologicky a šetrně k životnímu prostředí, a proto Veškerý odpad, který ve Vašem zařízení převezmeme, je dále využíván v kompostárnách a bioplynových stanicích.

Odvoz a likvidace použitého potravinářského oleje

Dodáme Vám nádoby a nastavíme svozy dle Vašich přání a požadavků. Likvidujeme i tuhé a ztužené tuky. Použité oleje jsou v rámci ekologie vytříděny a posléze zpracovány na ekologické výrobky.

Dále nabízíme svoz a výkup odpadů jako je:

  • komunální odpad

  • nebezpečný odpad

  • chemie

  • skartace a další...

K poptávce využijte náš poptávkový formulář nebo telefon 737 888 692

Cena za likvidaci odpadu se odvíjí od množství a druhu vyprodukovaného odpadu