Likvidace odpadu

Naše společnost se zabývá komplexním nakládáním s odpady včetně nebezpečných.

Nabízíme Vám převzetí odpadového hospodářství za Vás a to včetně:

 • likvidace odpadů

 • průběžné evidence

 • ohlašování odpadů v programu EVI (SEPNO)

 • tvorby ročního hlášení o odpadech

 • přehledu pro statistický úřad

 • identifikačních listů provozovny

Do Vašeho zařízení dodáme kontejnery, popelnice, barely a pytle všech barev a velikostí. Nastavíme Vám pravidelné svozy odpadů s možností intervalů: denních, týdenních, měsíčních, ročních.

Odvezeme a likvidujeme:

 • kapaliny

 • filtry

 • autobaterie

 • hadry

 • obaly

 • nebezpečné odpady

 • komunální odpad

 • další dle žádosti

Zajišťujeme také výkup surovin jako jsou oleje, olověné akumulátory, železné či neželezné kovy a další.

K poptávce využijte náš poptávkový formulář nebo telefon 737 888 692

Cena za likvidaci odpadu se odvíjí od množství a druhu vyprodukovaného odpadu